Openingstijden

De kapel is geopend op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Tijdens Open Monumenten dagen en tijden Allerzielen/Allerheiligen gelden afwijkende openingstijden, deze worden in de nieuwssectie aangekondigd.

Het ontwerp

De achthoekige kapel op de begraafplaats werd in 1924, tegelijk met de monumentale toegangspoort, gebouwd naar een ontwerp van de Franse Benedictijner monnik-architect, Dom Paul Bellot (1876-1944). Bellot studeerde architectuur aan de Ecole des Beaux Arts in Parijs en trad in 1902 toe tot de orde der Benedictijnen.

De plattegrond is gespiegeld om een centrale noord-zuidas, waarin de vooruitspringende hoofdingang (noord), de centrale plaats van de kist in de tegelvloer, het voormalige altaar en de uitgebouwde sacristie (zuid) deel uitmaken. De sacristie heef boven de ingangg een klokkestoel met luidklok. Bellot heeft de kapel als een Gesammt-kunstwerk ontworpen: van lichtkroon tot wijwaterbakje, van bidstoel tot kandelaar. De kapel kent een expressief en kleurrijk gebruik van baksteen, tegelwerk en glas-in-lood en geeft daarmee in de woorden van Dom Bellot uiting aan de vreugde van het hoop gevende christendom.

Tegelvloer, kroonluchter en ramen

In de kleurrijke tegelvloer is de plaats van de op te baren overledene gemarkeerd, alsook de plaatsen van de kandelaars rond de baar. Dit is een directe verwijzing naar de functie van deze begraafkapel. 

De kapel diende tot 1953 voor de ‘absoute’, een katholiek uitvaartritueel waarbij de priester de opgebaarde bewierookt en besprenkelt met wijwater alvorens deze ter aarde wordt besteld. De smeedijzeren kroonluchter, speciaal door Bellot voor deze kapel ontworpen, benadrukt deze functie.

De indrukwekkende glas-in-loodramen zijn afkomstig uit het atelier Joep Nicolas uit Roermond.

De opdrachtgever

Opdrachtgever van de kapel was de nieuw gestichte parochie van de Heilige Drie-eenheid in Bloemendaal, onder leiding van pastoor Willenborg.

De kapel ressorteert onder het bestuur van de R.K. Begraafplaats Adelbert. Dit is een Kerkelijke Instelling met ANBI status. De kapel is een beschermd Provinciaal Monument.

Scroll naar top