SCHENKEN

Hoe bijdragen?
Met een eenmalige of doorlopende gift aan R.K Begraafplaats Adelbert draagt u bij aan de instandhouding van de kapel van de begraafplaats. Uw bijdrage wordt besteed aan renovaties, onderhoud en aanschaf van benodigde middelen. Ook kunt u nalaten aan de R.K. Begraafplaats Adelbert.
Doneren fiscaal aantrekkelijk

 

De R.K. Begraafplaats Adelbert is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom is doneren fiscaal aantrekkelijk. Onder voorwaarden is de gift geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Niet alleen 
particulieren profiteren hiervan, ook voor bedrijven zijn er fiscale voordelen.

Nalaten

Als u nalaat aan de R.K. Begraafplaats Adelbert draagt
u bij aan de instandhouding van de kapel. Zo houden nabestaanden en andere bezoekers van de begraafplaats een plek voor reflectie en bezinning. Op deze manier kunnen we ook zorgen dat dit unieke monument voor het nageslacht bewaard blijft.

Als u geen testament heeft, dan gaat uw nalatenschap volgens een vastgestelde verdeling naar uw erfgenamen. Wilt u binnen de wettelijke kaders zelf bepalen wat u aan wie nalaat, dan is het verstandig een notaris uw testament te laten opmaken. Daarin kunt u ook goede doelen opnemen. Net als schenken bij leven, kan ook nalaten aan een goed doel fiscaal gunstig zijn.

Legaat of erfstelling

Overweegt u de R.K. Begraafplaats Adelbert in uw testament op te nemen, dan gaan we graag met u in gesprek om te bekijken hoe wij het beste aan uw wensen tegemoet kunnen komen.

Nalaten kan door middel van een legaat of erfstelling. Met een legaat kunt u een specifiek bedrag nalaten of een bepaald goed, zoals een schilderij, boekencollectie, aandelenportefeuille of een pand. Wanneer u een bepaald percentage van uw nalatenschap voor de
R.K. Begraafplaats Adelbert wilt bestemmen, kunt u gebruikmaken van een erfstelling.

Meer informatie

Heeft u vragen over onderwerpen als testament, erfstelling, legaat en schenkingsrecht? Op de website www.notaris.nl leest u er meer over.

Wilt u vrijblijvend praten over de mogelijkheid om iets na te laten voor een plek van bezinning in Bloemendaal of het behoud van erfgoed? Neem dan contact met ons op: we nemen graag de tijd om de mogelijkheden met u te bespreken en met u mee te denken.

Schenken met fiscale voordelen

 

De R.K. Begraafplaats Adelbert is een erkend goed doel. Dit betekent dat schenken fiscaal aantrekkelijk kan zijn.

De R.K. Begraafplaats Adelbert heeft een ANBI status. De schenker kan de gift onder voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. U kunt dus als particulier en als ondernemer schenken met belastingvoordeel. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone en periodieke giften. 

Gewone gift

Donaties aan een goed doel die niet zijn vastgelegd met een schenkingsovereenkomst of een notariële akte, zijn gewone giften. Het maakt niet uit of u een eenmalige of doorlopende schenking doet.

Voor de aftrek van gewone giften bestaat een drempelbedrag en een maximum. De drempel is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke gift boven dit bedrag mag u aftrekken. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken.

Bij uw belastingaangifte kunt u alle gewone giften aan diverse doelen bij elkaar optellen.

Periodieke gift

Als u zich met een Schenkingsovereenkomst periodieke gift of Notariële akte voor een lijfrenteschenking voor minimaal vijf jaar aan de R.K. Begraafplaats Adelbert verbindt, geldt uw gift als periodieke gift en is deze volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag en evenmin een maximum, hierdoor is uw belastingvoordeel groter dan bij gewone giften. Een periodieke gift heeft ook voor de kapel voordelen. Wij zijn namelijk voor een periode van ten minste vijf jaar verzekerd van uw steun.

* De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van het drempelinkomen. De gift van 200 euro blijft daar in het geval van deze donateur onder en is daarom niet aftrekbaar.

** Bij een periodieke schenking met overeenkomst geldt de drempel niet. De donateur heeft een belastingvoordeel van 84 euro (42% van 200 euro). Hij betaalt netto 116 euro, terwijl de kapel 200 euro ontvangt. 

*** Als deze donateur besluit zijn belastingvoordeel mee te schenken, kan hij met een periodieke gift jaarlijks 345 euro doneren. Zijn belastingvoordeel bedraagt 145 euro (42% van 345 euro). Hij betaalt netto nog steeds 200 euro.

SCHENKEN Rekenvoorbeeld 2:

Een donateur verdient per jaar 65.000 euro en wil voor een periode van vijf jaar 1.000 euro per jaar doneren aan de kapel. De top van haar inkomen valt in belastingschijf 4 (52%). 

SCHENKEN Rekenvoorbeeld 1:

Een donateur heeft een jaarinkomen van 32.000 euro en wil voor langere tijd 200 euro per jaar doneren aan t.b.v. de kapel. De top van zijn inkomen valt in belastingschijf 2 (42%).  

* De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van het drempelinkomen. Het drempelbedrag bedraagt in het geval van deze donateur 650 euro. Van de gift van 1.000 euro mag de donateur 350 euro aftrekken, wat neerkomt op een belastingvoordeel van 182 euro. 

** Bij een periodieke schenking met overeenkomst geldt de drempel niet. De donateur heeft een belastingvoordeel van 520 euro (52% van 1.000 euro). Zij betaalt netto 480 euro, terwijl de kapel 1.000 euro ontvangt.

*** Als deze donateur besluit haar belastingvoordeel mee te schenken, kan zij met een periodieke gift jaarlijks 2.083 euro doneren. Haar belastingvoordeel bedraagt 1.083 euro (52% van 2.083 euro). Zij betaalt netto nog steeds 1.000 euro. De kapel ontvangt echter 2.083 euro.

Geven aantrekkelijk voor bedrijven

 

Ondernemers en bedrijven kunnen fiscaal aantrekkelijk doneren aan de R.K. Begraafplaasts Adelbert.

Ook u kunt uit naam van uw bedrijf bijdragen. Dat kan door via een Fonds op Naam een zelfgekozen doel te ondersteunen of een bestaand deelfonds van extra middelen te voorzien. 

Belastingvoordeel

Bedrijven en andere vennootschapsbelastingplichtige entiteiten kunnen donaties aan de R.K. Begraafplaats Adelbert onder voorwaarden aftrekken van de vennootschapsbelasting. De maximale giftenaftrek is 50% van de winst en mag niet hoger zijn dan € 100.000 per jaar. De winst mag door de aftrek niet negatief worden.

Meer informatie en voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

© 2016 r.k. Adelbert Begraafplaats

Contact

 

rk.adelbert.bloemendaal@outlook.com

 

Telefoon 06 - 22 52 28 60

Adres

 

Dennenweg 16

2061 HW Bloemendaal

06 - 22 52 28 60