Allerzielen in ‘t licht 2020

door: Tonneke Gieske – Post

Op 1 en 2 november vierden we Allerheiligen en Allerzielen, het is inmiddels traditie geworden om daar op de begraafplaats Adelbert uitgebreid aandacht aan te schenken.

Met een viering, samenzijn, met verhalen en koffie, maar hoe doen we dat in 2020 waarin afstand een voorwaarde is om nog veilig samen te komen. Toch besloten we te zoeken naar wat wel mogelijk was. Zoals voorgaande jaren verlichtten ook nu de lantaarns de paden. In tegenstelling tot voorafgaande jaren nu geen viering in de kapel maar een gebedsdienst in het portaal van de kapel en belangstellenden buiten. Xandra Mizee zong a capella in de kapel en zo probeerden we te samen te vieren.

Want In deze tijd, waarin alles zo anders is, willen we stil staan bij allen die ons lief waren. Soms waren er geen laatste woorden of gebaren, geen tedere aanraking meer mogelijk. Zelfs niet meer dag, of dank je wel, en ;”het was fijn met jou kunnen” zeggen, of gewoon samen stil zijn. Samen het gemis delen met familie en vrienden was soms geen optie meer. Hoe vind je dan goede woorden als je hart onrustig en zo bezeerd voelt?

Aansluitend aan de gebedsdienst maakten we samen een rondgang over de begraafplaats om de graven te zegenen en kaarsen bij dierbaren neer te zetten. Met de kapeldeuren open, zachte muziek over de begraafplaats, een tafel vol troostende teksten, lichtbeelden met de namen van de overledenen en een luisterend oor op afstand was het goed om samen te komen.

Namens het bestuur van de begraafplaats Adelbert wens ik U allen gezegende Kerstdagen en een goed maar vooral gezond 2021.

Scroll naar top